Nøgle- og briksystemet på Hanebjerg Skyttecenter

Adgangen for foreninger og skytter til Hanebjerg Skyttecenter håndteres via vores nøgle- og briksystem, der administreres fra vores Skyttebutik, som holder åbent hver tirsdag kl. 17-18. Uden nøgler/brik er der ikke adgang til at skyde! Vi laver ikke specialaftaler med ikke-skytter - tag fat i din lokale skytteforening, hvis du vil prøve at skyde.

Vi har flere typer af nøgler som må anvendes forskelligt:

Skytteforeningsnøgle, som kan udleveres op til tre af til hver forening, ifm. bookning af faste skydetider på enten riffel eller pistol-/terrænbaner. Nøgler må KUN anvendes ifm. den faste bookede skydetid eller ifm. oprydning/rengøring efter endt skydning. Foreninger kan invitere skytter, der endnu ikke er medlemmer, med til skydningen på Hanebjerg i et begrænset omfang. Skal foreningens medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer, skyde på egen hånd på andre tider end den bookede, skal der lejes baner eller købes årskort med tilhørende nøgle. Foreningen kan gratis låne Hanebjergs cafeteria/køkken til deres årlige generalforsamling.

Årskortnøgle (lukkes midlertidigt!), der kan give skytter adgang til enten riffelbaner eller pistol/terrænbaner, kan opnås af foreningsmedlemmer, men det kræver opfyldelse af en række vilkår. Du kan som voksen med gyldigt årskort gratis medtage op til 2 af dine egne børn/unge under 18 år eller børn/unge under 18 år, der er medlemmer af din egen forening. Du skal godkendes af din egen formand, der skal sende en mail til kontor@hanebjergskyttecenter.dk med bekræftelse på, at du er godkendt af din formand/bestyrelse, der står inde for at du er SKV2-godkendt, er uddannet skydeleder, at du kan opføre dig sikkert på en skydebane uden opsyn, at du kan overholde Skydebaneforeningens ordensregler og at du – hvis du er IPSC-skytte – har minimum A+ licens. Hertil skal du godkendes af os samt strengt overholde, at nøglen kun er til personligt brug, ikke må udlånes/overdrages eller anvendes til at låse op for andre og at der ikke må medtages gæster uden specifik tilladelse fra formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Flytter du forening eller forlader du skydesport skal du omregistrere/aflevere nøglen. Der må IKKE skydes med forsvarets våben, politiets tjenestevåben eller jagtriffel på en Årskortnøgle medmindre særlige vilkår er opfyldt. Du kan dog få tilladelse til, at medbringe din (og kun din egen) jagtriffel på banen på din årskortnøgle - men kun hvis du i forvejen er aktiv skytte i en skytteforening, i forvejen har eget skytteforeningsvåben på SKV2, er godkendt af din formand/os til Årskortnøgle samt har en Skydelederuddannelse fra DGI/DSkyU. Er I flere årskortskytter fra foreningen, der træner sammen, så er det nok med en tilstedeværende, der har en skydelederuddannelse. Der må kun skydes på 100m/300m banen med jagtrifler. Bemærk, at der ikke udstedes årskortnøgler til personer uden for skytteforeningsregi!

NYT: Vi (og med det mener vi også alle jer, der har en nøgle udleveret) mister overordentligt mange nøgler, der potentielt kan give fremmede adgang til anlægget. Kombineret med et øget offentligt pres på skydesporten om, at håndtere adgangen til våben, har det fået bestyrelsen til at stoppe det nøglebaserede Årskort midlertidigt og arbejde på en mere moderne løsning. Vi har fået gode erfaringer med at kombinere adgangsbrik & videovervågning på 50m banen, som vi vil udbrede til i første omgang riffelbanerne (300m og 200m). Nuværende indehavere af Årskortnøgler skal ikke foretage sig noget, men vil på et senere tidspunkt blive kontaktet mht. ombytning til en adgangsbrik, når det bliver aktuelt. Mistede nøgler vil IKKE blive erstattet, så pas godt på dem!

Jagttegnslærernøgle er det samme som årskort til riffelbaner, men giver tilladelse til at man kan tage en elev med ad gangen ifm. undervisning/indskydning af jagtriffel etc. Bemærk, at der ikke udleveres årskortnøgler til jægere.

Udvalgsnøgle (HA) udlånes til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer (læs: de hårdt prøvede frivillige). Indehavere af disse nøgler må gerne tage en gæst med en gang mellem for at fremvise faciliteterne eller ifm. skydning kombineret med reparationer/rengøring/oprydning. Dog kun efter aftale med formanden for Skydebaneforenigen Nordsjælland.

Skyder du ikke længere? Så indlevér venligst nøglen igen, tirsdage mellem kl 17-18. Det er ikke tilladt at have en nøgle uden lovligt ærinde.

Nøgler faktureres via din skytteforening. Der faktureres fuld pris for indeværende år, når nøglen bestilles i første kvartal, halv pris når nøgle bestilles i andet og tredje kvartal og ingenting, når nøgle bestilles i fjerde kvartal, hvor du så først betaler for det efterfølgende år. Jagttegnslærernøgle kan faktureres direkte til dig. 

Så kort fortalt:

 • Har man årskortnøgle, så kan man komme alene og træne eller med børn/unge eller selvfølgelig med andre, der også har egne årskortnøgler. Du kan træne når du vil inden for de godkendte skydetider. 

 • Har man foreningsnøgle, kan foreningen komme og træne på den bookede skydetid.

 • Har man jagttegnslærernøgle kan man komme med en elev ad gangen og træne/undervise, når man vil (bane kan bookes, hvis nødvendigt).

 • Særlige adgangsregler gælder for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt professionelle (politi mm.).

 • Afvigelser fra nøgleregler skal godkendes af formanden. Misbrug af adgangsmuligheder medfører inddragelse af nøgle.

 • Ifm. ad hoc booking kan nøgle lånes ved at kontakte formanden på 81449000.

Følgende nøgler (bogstaver står trykt på nøglen) anvendes på Hanebjerg:

 • ​​BRIK - anvendes til 50m huset samt til start af Megalink-anlæg fra april 2019. Bemærk, at der stadig skal anvendes en nøgle for adgang til toiletter i hovedbygningen.

 • RB – adgang til 100m/300m banen, 200m banen, lågen til 200m banen, indgangen til hovedhus/toilet og 50m banen

 • PB – adgang til Lille Pistolbane, Store Pistolbane, toiletterne i hovedbygningen og adgangsbommen til Hullet

 • L – Lejrskolen med de 15 sovepladser. Der er individuelle nøgler til hvert af rummene, som kan lånes ifm. udlejning.

 • K – Kiosknøgle med adgang til kiosken.

 • xU - alle nøgler med et 'U' er særlige udvalgsnøgler (Riffeludvalg, Pistoludvalg), som har adgang til baner samt nogle skabe med undervisningsmateriel.

 • HA (frivillignøgle) – adgang til alle baner, hovedbygning, undervisningslokale, køkken, garage/værksted etc. (men ikke kontor, sikringsrum, kiosk, depot og hovedboks)

 • GH – Hovednøgle til alle områder på Hanebjerg, undtaget inderboksen, der er udlejet. Ellers samme som HA, dog med yderligere adgang til kontor, hovedboks, sikringsrum, lejskole og kiosk.