top of page

Nøgle- og briksystemet på Hanebjerg Skyttecenter

Adgangen til Hanebjerg Skyttecenter håndteres via vores nøgle- og briksystem - vi har dog valgt at stoppe investeringen i flere nøgler, læs mere neden for. Uden nøgler/brik er der ikke adgang til at skyde! Vi laver ikke specialaftaler med ikke-skytter - tag fat i din lokale skytteforening, hvis du vil prøve at skyde. Alle henvendelser vedr. nøgler, brikker og skabe skal ske til booking@hanebjergskyttecenter.dk.

Vi har flere typer af nøgler som må anvendes forskelligt:

Skytteforeningsnøgle/brik, som kan udleveres op til tre af til hver forening, ifm. bookning af faste skydetider på enten riffel eller pistol-/terrænbaner. Nøgler må KUN anvendes ifm. den faste bookede skydetid eller ifm. oprydning/rengøring efter endt skydning. Foreninger kan invitere skytter, der endnu ikke er medlemmer, med til skydningen på Hanebjerg i et begrænset omfang. Skal foreningens medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer, skyde på egen hånd på andre tider end den bookede, skal der lejes baner eller købes årskort med tilhørende nøgle. Foreningen kan gratis låne Hanebjergs cafeteria/køkken til deres årlige generalforsamling.

Boksnøgle kræver SKV3-godkendelse og meget andet, så tag fat i os for det. Der er ikke ledige skabe i boksen og vi har en mindre venteliste på at få et skab.

Brikker, der giver elektronisk adgang er indført på 50m, 200m og 300m, men årskortnøgle er midlertidigt lukket ned for pistol- og terrænbaner. Vi håber på, at vi får indført elektronisk brik for pistol- og terrænbaner i løbet af 2024. 

 

Nuværende indehavere af Årskortnøgler til pistol- og terrænbaner skal ikke foretage sig noget, men vil på et senere tidspunkt blive kontaktet mht. ombytning til en brik. Mistede nøgler vil IKKE blive erstattet, så pas godt på dem!

Årskort giver foreningsmedlemmer adgang til banerne, men det kræver opfyldelse af en række vilkår.

 • Du skal godkendes af din egen formand, der skal sende en mail til booking@hanebjergskyttecenter.dk med bekræftelse på, at du er godkendt af din formand/bestyrelse samt at du er er korrekt SKV2-godkendt, er uddannet skydeleder, at du kan opføre dig sikkert på en skydebane uden opsyn, at du kan overholde Skydebaneforeningens ordensregler og at du – hvis du er IPSC-skytte – har minimum A+ licens.

 • Du skal godkendes af os (bestyrelsen).
 • Du skal desuden strengt overholde, at nøglen kun er til personligt brug (åbenbart svært for nogle), ikke må udlånes/overdrages eller anvendes til at låse op for andre og at der ikke må medtages gæster uden specifik tilladelse fra formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.
 • Flytter du forening eller forlader du skydesport skal du omregistrere til ny forening eller aflevere nøglen.

 • Du kan få tilladelse til, at medbringe din (og kun din egen) jagtriffel på 300m banen på din årskortnøgle - men kun hvis du i forvejen er aktiv skytte i en skytteforening og i forvejen har eget skytteforeningsvåben på SKV2. 

 • Er I flere årskortskytter fra foreningen, der træner sammen, så er det nok med en tilstedeværende, der har en skydelederuddannelse. 

 • Du kan som voksen med gyldigt årskort gratis medtage op til 2 af dine egne børn/unge under 18 år eller børn/unge under 18 år, der er medlemmer af din egen forening. Unge mellem 16-18 år med egen riffel kan få brik u/b efter godkendelse af foreningen.

 • Bemærk, at der ikke udstedes årskortnøgler til personer uden for skytteforeningsregi.

Jagttegnslærernøgle er det samme som årskort til riffelbaner, men giver tilladelse til at man kan tage en (og kun en) elev/kunde med ad gangen ifm. undervisning/indskydning. Bemærk, at der ikke udleveres årskortnøgler til jægere.

Udvalgsnøgle (HA) udlånes til bestyrelsesmedlemmer, frivillige og andre, der har særlige tilknytning til Hanebjerg. Indehavere af disse nøgler må gerne tage en gæst med for at fremvise faciliteterne eller ifm. skydning kombineret med reparationer/rengøring/oprydning. Dog kun efter aftale med formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Skyder du ikke længere? Så indlevér venligst nøglen igen. Det er ikke tilladt at have en nøgle uden lovligt ærinde.

Brikker/nøgler faktureres via din skytteforening i løbet af foråret. Der faktureres fuld pris for kommende år når nøglen udleveres. Jagttegnslærernøgle kan faktureres direkte til dig.

Så kort fortalt:

 • Har man årskortnøgle, så kan man komme alene og træne eller med børn/unge eller selvfølgelig med andre, der også har egne årskortnøgler. Du kan træne når du vil inden for de godkendte skydetider. 

 • Har man foreningsnøgle, kan foreningen komme og træne på den bookede skydetid.

 • Har man jagttegnslærernøgle kan man komme med en elev ad gangen og træne/undervise, når man vil (bane kan bookes, hvis nødvendigt).

 • Særlige adgangsregler gælder for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt professionelle (politi mm.).

 • Afvigelser fra nøgleregler skal godkendes af os. Misbrug af adgangsmuligheder medfører inddragelse af nøgle.

Følgende nøgler (bogstaver står trykt på nøglen) anvendes på Hanebjerg:

 • ​​BRIK - anvendes til 50m, 200m og 300m banerne samt til start af Megalink-anlæg. 

 • PB – adgang til Lille Pistolbane, Store Pistolbane, toiletterne i hovedbygningen og adgangsbommen til Hullet

 • L – Lejrskolen med de 15 sovepladser. Der er individuelle nøgler til hvert af rummene, som kan lånes ifm. udlejning.

 • HA (frivillignøgle) – adgang til alle baner, hovedbygning, undervisningslokale, køkken, garage/værksted etc. (men ikke kontor, sikringsrum, kiosk, depot og hovedboks)

 • GH – Hovednøgle til alle områder på Hanebjerg. Ellers samme som HA, dog med yderligere adgang til kontor, hovedboks, sikringsrum, lejrskole og kiosk.

bottom of page