top of page

Nøgle- og briksystemet på Hanebjerg Skyttecenter

Adgangen til Hanebjerg Skyttecenter håndteres via vores nøgle- og briksystem - vi har dog valgt at stoppe investeringen i flere nøgler, læs mere neden for. Uden nøgler/brik er der ikke adgang til at skyde! Vi laver ikke specialaftaler med ikke-skytter - tag fat i din lokale skytteforening, hvis du vil prøve at skyde. Alle henvendelser vedr. nøgler, brikker og skabe skal ske til booking@hanebjergskyttecenter.dk.

Vi har flere typer af nøgler som må anvendes forskelligt:

Skytteforeningsnøgle, som kan udleveres op til tre af til hver forening, ifm. bookning af faste skydetider på enten riffel eller pistol-/terrænbaner. Nøgler må KUN anvendes ifm. den faste bookede skydetid eller ifm. oprydning/rengøring efter endt skydning. Foreninger kan invitere skytter, der endnu ikke er medlemmer, med til skydningen på Hanebjerg i et begrænset omfang. Skal foreningens medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer, skyde på egen hånd på andre tider end den bookede, skal der lejes baner eller købes årskort med tilhørende nøgle. Foreningen kan gratis låne Hanebjergs cafeteria/køkken til deres årlige generalforsamling.

Boksnøgle kræver SKV-godkendelse og meget andet, så tag fat i os for det. Der er for nuværende ikke flere ledige skabe i boksen og der er venteliste på at få et skab.

Årskortnøgle er midlertidigt lukket ned - dog ikke for 50m banen, der er omstillet til briksystem. Vi har et mindre antal returnerede riffelnøgler til 200m/300m, som kan komme i omløb igen til vi overgår til brikker - skriv til booking@hanebjergskyttecenter.dk.

Vi (og med det mener vi også alle jer, der har en nøgle udleveret) mister overordentligt mange nøgler, der potentielt kan give fremmede adgang til anlægget. Kombineret med stigende misbrug af nøgler af enkelte brådne kar samt et øget offentligt pres på skydesporten om, at håndtere adgangen til våben, har det fået bestyrelsen til at stoppe det nøglebaserede Årskort og i stedet arbejde videre på en bedre løsning baseret på adgangsbrikker.

Vi har opnået gode erfaringer med at kombinere adgangsbrik & videovervågning på 50m banen, som vi vil udbrede til riffelbanerne (300m og 200m) og senere til pistol- og terrænbaner. Det var forventet at kunne ske i 2020, men så kom corona, tvangslukning & en lang næse ift., at vi ikke får kompensation trods myndighedernes tvangslukning. suk.

Nuværende indehavere af Årskortnøgler skal ikke foretage sig noget, men vil på et senere tidspunkt blive kontaktet mht. ombytning til en adgangsbrik, når det bliver aktuelt. Mistede nøgler vil IKKE blive erstattet, så pas godt på dem!

Årskort giver foreningsmedlemmer adgang til banerne, men det kræver opfyldelse af en række vilkår.

 • Du skal godkendes af din egen formand, der skal sende en mail til booking@hanebjergskyttecenter.dk med bekræftelse på, at du er godkendt af din formand/bestyrelse samt at du er er SKV2-godkendt, er uddannet skydeleder, at du kan opføre dig sikkert på en skydebane uden opsyn, at du kan overholde Skydebaneforeningens ordensregler og at du – hvis du er IPSC-skytte – har minimum A+ licens.

 • Du skal godkendes af os (bestyrelsen).
 • Du skal desuden strengt overholde, at nøglen kun er til personligt brug (åbenbart svært for nogle), ikke må udlånes/overdrages eller anvendes til at låse op for andre og at der ikke må medtages gæster uden specifik tilladelse fra formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.
 • Flytter du forening eller forlader du skydesport skal du omregistrere til ny forening eller aflevere nøglen. Der må IKKE skydes med forsvarets våben, politiets tjenestevåben eller jagtriffel på en Årskortnøgle uden aftale. 

 • Du kan få tilladelse til, at medbringe din (og kun din egen) jagtriffel på 300m banen på din årskortnøgle - men kun hvis du i forvejen er aktiv skytte i en skytteforening og i forvejen har eget skytteforeningsvåben på SKV2. 

 • Er I flere årskortskytter fra foreningen, der træner sammen, så er det nok med en tilstedeværende, der har en skydelederuddannelse. Der må kun skydes på 100m/300m banen med jagtrifler!

 • Du kan som voksen med gyldigt årskort gratis medtage op til 2 af dine egne børn/unge under 18 år eller børn/unge under 18 år, der er medlemmer af din egen forening.

 • Bemærk, at der ikke udstedes årskortnøgler til personer uden for skytteforeningsregi!

Jagttegnslærernøgle er det samme som årskort til riffelbaner, men giver tilladelse til at man kan tage en elev med ad gangen ifm. undervisning/indskydning af jagtriffel etc. Bemærk, at der ikke udleveres årskortnøgler til jægere.

Udvalgsnøgle (HA) udlånes til bestyrelsesmedlemmer, frivillige og andre, der har særlige tilknytning til Hanebjerg. Indehavere af disse nøgler må gerne tage en gæst med for at fremvise faciliteterne eller ifm. skydning kombineret med reparationer/rengøring/oprydning. Dog kun efter aftale med formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Skyder du ikke længere? Så indlevér venligst nøglen igen. Det er ikke tilladt at have en nøgle uden lovligt ærinde.

Brikker/nøgler faktureres via din skytteforening i løbet af foråret. Der faktureres fuld pris for kommende år når nøglen udleveres. Jagttegnslærernøgle kan faktureres direkte til dig.

Så kort fortalt:

 • Har man årskortnøgle, så kan man komme alene og træne eller med børn/unge eller selvfølgelig med andre, der også har egne årskortnøgler. Du kan træne når du vil inden for de godkendte skydetider. 

 • Har man foreningsnøgle, kan foreningen komme og træne på den bookede skydetid.

 • Har man jagttegnslærernøgle kan man komme med en elev ad gangen og træne/undervise, når man vil (bane kan bookes, hvis nødvendigt).

 • Særlige adgangsregler gælder for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt professionelle (politi mm.).

 • Afvigelser fra nøgleregler skal godkendes af os. Misbrug af adgangsmuligheder medfører inddragelse af nøgle.

Følgende nøgler (bogstaver står trykt på nøglen) anvendes på Hanebjerg:

 • ​​BRIK - anvendes til 50m huset samt til start af Megalink-anlæg. Bemærk, at der stadig skal anvendes en nøgle for adgang til toiletter i hovedbygningen.

 • RB – adgang til 100m/300m banen, indgangen til hovedhus/toilet/200m banen og lågen til 200m banen. 

 • PB – adgang til Lille Pistolbane, Store Pistolbane, toiletterne i hovedbygningen og adgangsbommen til Hullet

 • L – Lejrskolen med de 15 sovepladser. Der er individuelle nøgler til hvert af rummene, som kan lånes ifm. udlejning.

 • xU - alle nøgler med et 'U' er særlige udvalgsnøgler (Riffeludvalg, Pistoludvalg), som har adgang til baner samt nogle skabe med undervisningsmateriel.

 • HA (frivillignøgle) – adgang til alle baner, hovedbygning, undervisningslokale, køkken, garage/værksted etc. (men ikke kontor, sikringsrum, kiosk, depot og hovedboks)

 • GH – Hovednøgle til alle områder på Hanebjerg. Ellers samme som HA, dog med yderligere adgang til kontor, hovedboks, sikringsrum, lejrskole og kiosk.

bottom of page